Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt
Registratie procedure Secsign 2FA

. Deze procedure is van toepassing bij het inloggen voor de eerste keer buiten het MARIN netwerk. Deze procedure kan oneindig uitgevoerd worden. Mocht je het proces niet in één keer voltooien kan je het proces weer opnieuw starten.

Stap 1:

Log in op de manier die je gewend bent.


Stap 2:

Je ontvangt nu een QR code die je kan inscannen via een 2FA app naar voorkeur (bijvoorbeeld Authy, Google Authenticator, Microsoft Authenticator). Nadat je de QR code gescand hebt en je vanuit de APP een 2FA code kan ontvangen druk je op "next".

Stap 3:

Vul hier de code in die je in de gekozen authenticator app ziet verschijnen en druk op "next". Mocht de code niet geaccepteerd worden heb je niet op tijd op next geklikt. Wacht tot je een nieuwe code ontvangt vanuit je app en vul opnieuw in.

Gereed voor gebruik!