Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Registratie procedure Secsign 2FA. Deze procedure is van toepassing bij het inloggen voor de eerste keer buiten het MARIN netwerk. Deze procedure kan oneindig uitgevoerd worden. Mocht je het proces niet in één keer voltooien kan je het proces weer opnieuw starten.

Stap 1:
Log in op de manier die je gewend bent.
Stap 2:
Je ontvangt nu een QR code die je kan inscannen via een 2FA app naar voorkeur (bijvoorbeeld Authy, Google Authenticator, Microsoft Authenticator). Nadat je de QR code gescand hebt en je vanuit de APP een 2FA code kan ontvangen druk je op "next".

Stap 3:
Vul hier de code in die je in de gekozen authenticator app ziet verschijnen en druk op "next". Mocht de code niet geaccepteerd worden heb je niet op tijd op next geklikt. Wacht tot je een nieuwe code ontvangt vanuit je app en vul opnieuw in.

Gereed voor gebruik! Registration procedure for Secsign 2FA. This procedure is applicable when logging in for the first time outside of the MARIN network. The procedure can be repeated indefinitely. If you cancel the procedure you can simply restart it.
Step 1:
Log in as per Anchor_GoBack_GoBack regular procedure.
Image Removed
Step 2:
You will receive a QR code which can be scanned with an app of preference (I.e. Authy, Google Authenticator, Microsoft Authenticator). When the QR is scanned and you are receiving a 2FA code press "next".
Image Removed
Step 3:
Enter the 2FA code you are receiving trough the 2FA app and press "next". Should you receive the message the code is not valid, wait until you receive a new 2FA code from your app and try again.
Image Removed
Ready to use!